Bøn

Poul Kirk

8. oktober 2017
Forkynder:
Passage: Romerne 8

Bøn - Poul Kirk

Poul Kirk fortæller som indledning om sit møde med Charlotte Rørth og en Journalist som interviewede ham efterfølgende. Poul taler som altid med en passion, autoritet og visdom som kun Poul Kirk kan det. Hør selve talen i fuld sammenhæng og tag dine egne notater, eller lyt blot til budskabet og brug Pouls egne powerpoint slides som er her under.

Powerpoint indhold


Noget, som alle gør – men ingen synes, de gør nok: Beder

Selv ateisterne beder til Gud

”Hver 10. dansker, der er selverklæret ateist, beder ifølge en ny undersøgelse til Gud eller de højere magter, når de er bange eller alvorligt syge. Religionsforsker kalder det danskernes ‘mellem himmel og jord-religiøsitet”.

Kilde: Metroexpres 2. maj 2017

”For du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig”

Augustin: Kirkefader i det 4. århundrede.

De syv åndelige stier:

1.RELATION : Jeg kommer bedst i kontakt med Gud, når jeg er sammen med andre.

2.INTELLEKTUEL : Jeg kommer bedst i kontakt med Gud, når jeg lærer noget.

3.TILBEDELSE: Jeg kommer bedst i kontakt med Gud, når jeg tilbeder og lovsynger.

4.ARBEJDSOM: Jeg kommer bedst i kontakt med Gud, når jeg udretter noget.

5.BETRAGTENDE: Jeg kommer bedst i kontakt med Gud, når jeg er i stilheden.

6.TJENESTE: Jeg kommer bedst i kontakt med Gud, når jeg tager mig af opgaver i Guds rige.

7.SKABELSE: Jeg kommer bedst i kontakt med Gud, når jeg er ude i naturen.

Gud er vores far: Abba

Rom 8:

V15:  I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader!

v26  Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, v27  og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.

Tips

Jo mere travl du har – desto mere skal du bede

Hvor er dit øde sted?

Hvem beder du sammen med?

Fadervor

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
Giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Download Files Notes