Guds Løfter

Kenneth Kühn

17. september 2017
Forkynder:
Passage: Johannes Evangeliet 14
Service Type:

Guds løfter står fast.

Kort før Jesus går bort siger han, i skal bede og faderen skal svare jer.

Jesus giver os nogle nøgler

 1. Bed i tro - Markus kap. 11:23
  - Hvad er troens bøn ?
  - Mange forveksler tro med positiv holdning.
  - Troen er en gave vi får, en tillids forventning til Gud. Lad os have det rette Guds billede, lad os se ham vores far.
  - Jesus siger 'Tro mig, for jeg er i Faderen'
  - Guds biledet. Det er Guds billedet der gør at vi kan tro. - Gud er himlenes lys far.
 2.  Hvad i end beder om i mit navn, så skal i få det. - Johannes kap 14
  - Jesu navn er som en fuldmagt, at bede i Jesu navn er at bede i forening med Jesus.
  - Når Jesus taler om bøn taler han meget om tilgivelse. Vi liver i en tilstand af tilgivelse og Guds nåde over os.
  - Hvis i ikke tilgiver lever i jo ikke i mig, siger Jesus.
  - Når vi er i Jesus har vi frihed og hans autoritet.
  - Alt hvad Gud har lovet er noget han har lovet hans søn Jesus.
 3. Bed efter hans vilje - 1. Johannes brev kap 5:14
  - Så ved i at i allerede har fået det i beder om.
  - At overgive sig til Guds vilje, du kan ikke tvinge Gud til at åbne en lukket dør, his det ikke er hans visdom.
  - bed med jesu karakter, når i beder skal i ikke lade munden løbe, jeres far ved hvad i beder om inden i åbner munden. Mange ord overtaler ikke Gud, du kan ikke påvirke Gud eller overtale ham. Du skal blive påvirket af Gud.
  - Bøn er til for at forvandle os - Romerne 8

 

Troens bøn

Bed i Jesu navn

Bøn efter Guds vilje

Disse 3 punkter taler Kenneth meget passioneret om og leder os igennem passager i biblen der understreger og viser hvad Guds ord siger om emnet. Hør talen ved at afspille lydfilen der blev optaget under prædikenen.