Kærligheden som drivkraft – Ejvinn Linde

NoPicture Silhuette

26. maj 2019

 

Kærligheden som drivkraft - Ejvinn Linde

-- Noter fra dagens prædiken --

På grund af Jesu kærlighed kommer alt det positive i os frem. Når vi er elsket, og vi ved, vi er elsket, fremelsker det, det positive i os.

Gud skabte mennesket, for at Han kunne dele sin kærlighed med os. Gud er kærlighed, og ønsker, at vi skal leve og vandre i hans kærlighed. Han er Gud Far, Gud Søn og Gud Helligånd. Vi er som treenigheden, vi er skabt med Ånd, Sjæl og legeme. Vi er et billede af Gud.

Det er hyrden der bestemmer, det er ikke fårene. Hyrden spørger ikke fårene hvor de vil gå hen, han styrer dem derhen, hvor han ved, det er bedst for dem at være.

Det gamle ordsprog siger: Du kan tvinge hesten til vandet, men du kan ikke tvinge den til at drikke. Gud kan lede os ind i hans velsignelse hvor han giver os alt hvad vi har brug for, men han tvinger os ikke til at tage imod det.

Vi er total afhængig af Hans velsignelse. Han siger: kom til mig, alle i som er trætte og tynget af byrde, og Jeg vil give jer hvile.

Gud elsker os ikke for hvad vi er, men for hvad Jesus gjorde for os. Det er hyrdens ansvar hvordan fårene har det. Det er Guds ansvar hvordan vi har det, da han er vores hyrde (Herren er min hyrde, mig skal intet fattes).

Hvad skete der i syndefaldet? Vores ånd døde og vores sjæl mistede kommandocentralen. Vores sjæl blev overudviklet fordi den stod uden forbindelse med Gud, og ville selv styre.

Vi lever i en kærlighedsrelation med Gud hvor vi supplerer hinanden. Jeg har brug for Jesus, Jesus har også brug for mig, Jesus har brug for hver eneste en af os.

Din kæp og din stav er min trøst, staven er til at passe på at fårene falder i kløften i panik, staven er til for at holde fårene samlet. Det er hyrdens ansvar at passe på fårene. Hvem lider mest når vi har det svært, er det os eller Gud? Han ved hvad vi behøver og hvad vi trænger til.

DU dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender, du gør mig til æresgæst .... Gud dækker bord for mig og gør mig til æresgæst.

Din godhed og trofaste nåde følger mig, hele det liv jeg er her på jorden.

Jesus elsker os ikke for hvad vi gør eller har gjort, men fordi Han er kærlighed. Vi gør som han ønsker, fordi vi elsker ham, ikke fordi vi skal for at leve op til nogle krav og normer. Han er kærlighed ....

Find hvile i at hyrden passer på dig og vil dig det bedste.

 

Rigtig god søndag


--- Mange ting bliver sagt, hør hele prædiken, for at få det fulde budskab. --- Hør også andre prædikener her på siden, fra Tønder Frikirke