Kirken, En by på bjerget – Pauli Laursen

Pauli Laursen, kirkens DNA

4. marts 2018
Forkynder:
Passage: Johannes Evangeliet
Service Type:

Kirken, En by på bjerget - Pauli Laursen

Noter fra dagens prædiken.

Behøves vi at have alt i rammer, har vi behov for kirken ? Hvorfor er det nu at vi kommer i kirke? Dette kan vi have mange motiver til, men hvorfor er det nu at vi har kirken? Der bliver svaret fra salen. >> Fordi det er Guds Hus << Der fortsættes - vi har også trosbekendelsen som kan spores tilbage til ca. år 400 "Vi tror på Helligånde, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.".

Det er lettest at tro på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Der er mange der har en kæmpe udfordring med at tro på kirken. Mange mennesker vælger kristendommen fra pga. kirken, så derfor tror mange på Jesus uden kirken. Kirken er under pres i vor tid.

Men hvad tænker Gud om kirken, det er jo Hans opfindelse, han indstiftede kirken, fordi Han har en grund til det. Jesus siger "Jeg lægger mit liv ned for jer" .......

Kirken handler om kærlighed, tillid, venskab, fællesskab og .....


Hør det hele og sammenhængende budskab ved at lytte til optagelsen fra denne dags Gudstjeneste.

Under Download finder du også den powerpoint Pauli brugte under Gudstjenesten, her skal du dog som minimum have Powerpointviewer installeret for at kunne se dem.

Download Files Notes