Kirkens DNA – Pauli Laursen

Pauli Laursen, kirkens DNA

8. april 2018
Forkynder:
Passage: Mattæus 22
Service Type:

Kirkens DNA - Pauli Laursen

Noter fra dagens prædiken.

Det er dejligt at komme i kirken, nogle gange er det lige så det bobler inden i når vi skal af sted, så kommer vi derhen..... Så er det bare tungt og jeg tænker, hvorfor kirke Gud, kunne du ikke have fundet på noget andet? Jeg tror vi alle har det sådan engang imellem er det ikke rigtigt?

Men vores fællesskab i kirken er langt mere, det er kærlighed, på tværs af kulturer, sociale lag, interesser, venner, job og nationaliteter.

Jesus indstifter en ny pagt skærtorsdag. Jesus afskaffer den gamle pagt og indstifter den nye. Blodet er nu mit blod, brødet er nu mit legeme.

Jesus siger det første og største bud er: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind, men ligeså stort er det bud at du skal elske din næste som dig selv disse to bud ligestilles.

Står du ved alteret og skal til at ofre og du mærker du har noget imod en af dine næste, da gå fra alteret og forlig dig med din broder inden du ofrer til Gud.

Elsk hinanden som jeg har elsket jer, dette siger Jesus til sine disciple skærtorsdag. Her vidste disciplene endnu ikke at Jesus snart skulle gå i døden for dem, fordi han elskede dem.


Hør det hele og sammenhængende budskab ved at lytte til optagelsen fra denne dags Gudstjeneste.

Under Download finder du også den powerpoint Pauli brugte under Gudstjenesten, her skal du dog som minimum have Powerpointviewer installeret for at kunne se dem.

Find også andre downloads fra Tønder Frikirke

Download Files Notes