Kristi Sindelag – Lone Hertz

Lone Hertz

11. november 2018
Forkynder:
Service Type:

Kristi Sindelag - Lone Hertz

Lone starter med at læse et en række bibelvers, som hun vil tale ud fra.

  • Ræk ud til mennesker, ikke påpege hvad der gøres forkert, men ræk ud som en ven og lær mennesker at kende som de er, hvor de er.
  • Selvviskhed fører altid til uenighed og rivalisering i fællesskabet. Dette ødelægger samarbejde og splitter et fællesskab. Arbejd derfor sammen i stedet for at modarbejde hinanden.
  • Gud elsker forskelligheder, og har skabt os forskelligt, Han har ikke skabt en serie af legomænd der alle er ens.
  • Indbildskhed har ingen hold i virkeligheden, - Ingen skal se at man ikke er perfekt, - Verden skal se mig som perfekt. Dette er ikke fra Gud, dette er fra mennesker. Skal man vente på at alt er perfekt, kommer man aldrig videre. Selvviskhed og indbildskhed er ikke fra Gud og skaber kun splid.
  • Vi er skabt i Guds billede, og Gud glæder sig over sit skaberværk. Vi er alle værdifulde fordi vi er skabt af Gud, i hans billede, til det liv han ønsker vi skal leve.
  • Vi har alle fået forskellige talenter, som skal bruges i fællesskabet til opbygning og glæde for alle. Tilsammen er vi et legeme fordi vi alle er en del af Guds plan. Vi har ikke den samme plads, de samme talenter eller de samme forudsætninger. Det er forskelligheden der skaber helheden.
  • Hvordan behandler du din familie, din nabo, overbo og hvordan behandler du din familie?

Jesus gav sit liv for at mange kunne få frelse. Han gik fra det højeste høje til det laveste dybe. Han gjorde det af kærlighed for dig og mig og ikke for at få anderkendelse nogen steder. Han levede ikke sit liv bag en facade, men levede sit liv som Gud ville, han skulle det. Lad os leve som Jesus gjorde det.


--- Mange ting bliver sagt, hør hele prædiken, der er uploadet her for selv at høre budskabet. ---