Menigheden – H. P. Pedersen

H P Pedersen

2. marts 2019

Menigheden - H P Pedersen

Det Gudssyn der bærer os er i fremgang ikke i tilbagegang.

Væsen og Identitet

Det er meget vigtigt at have indsigt i hvad Guds ord fortæller om menigheden. Det er let at blive revet med af de lærdomsvinde der er i tiden. Men hvad er det at Gud har forordnet oprindeligt ? Hvad er det at Gud har gjort for os, hvad er det han har givet os. Det er Gud der har indstiftet menigheden. Vi må prøve alt i lyset af Guds ord.

Hvad betyder ordet menighed egentlig? Menigheden i følge det nye testamente er ikke noget tilfældigt, det er noget der igennem år tusinder har været en del af Guds frelsesplan. Menigheden er Guds bedste forudsætning for at hans vilje bliver som han vil. Menigheden er Guds opfindelse og hans identitet. Oprindeligt er ordet for menigheden på Græsk: Iglecia som er som en herold der går igennem byen for at udråbe nyheder for borgerne.

Når vi "Menigheden" ber for vores by, taler i vores by, gør vi det efter Guds vilje, for verdens skyld. For det er hele ideen med menigheden - Guds Iglecia.

Guds Iglecia betyder også de udkaldte. Vi er kaldet ud i verden af Jesus Kristus, for at gå lige i favnen af Ham. Der er ikke noget der er vigtigere end at være en deraf Guds menighed, som Gud selv har kaldt sammen. Vi må høre nyt fra Gud, selv om det er et gammelt budskab, er det til stadighed nyt. Det er en gave til os som mennesker. Vi er kaldet til at være hans diciple.

Den universielle menighed består af alle kristne i hele verden, uanset hvad der står over døren ind til kirken.

Lokal menigheden har et stort ansvar i det lokale nærmiljø der er i samfundet. Vi skal tage del i lokalområdet, det er en del af menighedens kaldelse i følge Guds ord.

Anden del af undervisningen kan du finde under noter som powerpoint som også bruges under undervisningen.


 

Download Files Notes