Vores tro

Om bibelen

Vi tror, at bibelen er Guds ord, nedskrevet af mennesker under Guds inspiration.

Om Gud
Vi tror, at Gud eksisterer i tre og dog een person: Gud fader, Gud søn og den Hellige Ånd. Vi tror, at Jesus er Guds søn, som blev menneske for at vise menneskeheden, hvem Gud er og for at frelse den fortabte verden.

Om mennesket
Vi tror, at mennesket er skabt i Guds billede med det formål at have fællesskab med Gud. Vi tror at mennesket er fremmedgjort fra Gud pga. ulydighed og oprør. Derfor er mennesket ikke i stand til at genetablere den tabte relation til Gud ved egne bestræbelser.

Om frelsen
Vi tror, at Gud tilbyder sin frelse til alle som tror på, at Jesu død og opstandelse er kilden til tilgivelse af menneskets synd.

Om at leve for Gud
Vi tror, at mennesket skal leve for Gud og sine medmennesker og ikke kun for sig selv. Vi tror, at livet leves bedst med Guds ord som rettesnor. Vi tror, at det er muligt for mennesket at have fællesskab med Gud i hverdagen.

Om kirken
Vi tror, at kirken består af mennesker, der stoler på Gud og på hans frelse. Vi tror på, at kirken har Gud som øverste autoritet. Vi tror, at kirkens formål er at elske Gud og at elske andre mennesker.